Denný program

Ako pestro trávime čas v Raketke:

7:30 - 8:30Ranné aktivity pripravené do jednotlivých centier činností

8:30 - 8:50Ranné cvičenie (podľa pripraveného plánu na dané obdobie - s prvkami strečing, zumba, aerobik, body work, ...pre ploché nôžky...)

8:50 - 9:00Hygiena

9:00 - 9:15Desiata

9:15 - 10:15Ranný kruh a blok edukačných bilingválnych aktivít/angličtina s Native speakrom

10:15 - 10:25Ovocné osvieženie

10:25 - 10:35Native English: Fairytale

10:35 - 10:40Hygiena

10:40 - 11:50Športovo-tenisová príprava / Pobyt vonku

11:50 - 12:00Hygiena

12:00 - 12:30Obed

12:30 - 12:45Hygiena a čistenie zúbkov

12:45 - 14:30Rozprávočka SJ/AJ/relaxačná hudba a popoludňajší oddych alebo kľudné aktivity pre väčšie detičky, ktoré už nespinkajú

14:30 - 14:40Hygiena

14:40 - 15:00Olovrant

15:00 - 17:30Edukačné bilingválne aktivity, didaktické hračky, kreatívne centrum/pobyt vonku