English and Sport Pre-school Academy

"Raketka"

Cieľom English and Sport Pre-school Academy je vytváranie bilingválneho harmonického prostredia s rešpektujúcim prístupom, dôrazom na edukáciu, pestrou paletou aktivít, individuálnym prístupom, zameraním na pozitívnu psychológiu, pohľadom a dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka pod vedením profesionálneho tímu špeciálnych pedagógov a logopéda, vedenie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom zdravých stravovacích návykov a športovej prípravy a aktivít.

English and Sport Pre-school Academy sa venuje vzdelávaniu detí vo veku od 2,5 - 6 rokov vrátane nadštandardnej Predškolskej prípravy do školy pod supervíziou špeciálnych pedagógov a logopéda, ktorý sa venujú deťom v ESP Academy denne.

English and Sport Pre-school Academy je otvorená celoročne.

História Raketky sa píše už od roku 1995, kedy na Slovensku vznikla ako 1.súkromná škôlka, v tom čase s názvom "Twistík". V roku 2004 sa škôlka presťahovala do priestorov Národného tenisového centra a na základe upriamenia pozornosti na športové aktivity sa názov premenoval na "Raketka". Od leta 2017 škôlka na základe celkovej revitalizácie a dosiahnutia vysokej kvality a úrovne vo vzdelávaní vytvorila unikátny koncept English and Sport Pre-school Academy.

Priority Anglicko-športovej Predškolskej akadémie

anglický jazyk

športovo-tenisová príprava

Arteterapia a dramatoterapia, kreatívne činnosti, tvorivé dielničky

pestrá paleta edukačných činností, vysoko kvalitný vzdelávací program

rešpektujúci prístup a individuálny prístup s dôrazom na silné stránky osobnosti dieťatka a budovanie zdravej sebadôvery vo svoje schopnosti

profesionálny a individuálny prístup pedagógov, špeciálnych pedagógov a logopéda na dennej báze

pedagogická diagnostika pokrokov a potrieb dieťatka, logopedický screening, konzultácia a poradenstvo pre rodičov

moderné pedagogické metódy

denne čerstvé ovocie

kvalitné zariadenie, didaktický materiál a didaktické hračky

Priestory

English and Sport Pre-school Academy "Raketka" sa nachádza v priestoroch Národného tenisového centra, v ktorom prebieha aj športovo-tenisová príprava detí.

Rozsiahle priestory Predškolskej akadémie dávajú možnosť pracovať s detičkami v priestore open-space a taktiež zároveň umožňujú rozdelenie priestoru na niekoľko samostatných vzdelávacích častí, čo je dôležité najmä pre rozdelenie detičiek do vekových skupín pri edukačných aktivitách a krúžkových činnostiach.

Rodičia majú pri dovoze a odvoze detí možnosť komfortného bezplatného parkovania priamo v garáži budovy.