Tím ESPA "Raketka"

PaedDr. Mária Kmotríková, MBA

Managing Director

Deti sú "čarovné bytosti" s veľkou dávkou spontánnosti a úprimnosti, a aj preto som sa primárne rozhodla venovať štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po niekoľko ročnom pôsobení ako pedagóg, ďalšieho smeru štúdia v oblasti marketingovej komunikácie, managementu a leadershipu, niekoľkoročných skúsenostiach vo firemnej sfére ako manager a skúseností nadobudnutých z pôsobenia ako pedagóg na Pedagogickej akadémii som sa rozhodla uplatniť svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti vo vedení a v budovaní vysokej kvality English and Sport Pre-school Academy "Raketka" v Bratislave a English and Sport Pre-school Academy "Cherries" v Nitre.


Mgr. Dáša Čúzyová

Zástupca riaditeľa, špeciálny pedagóg, logopéd, pedagóg pre primárne vzdelávanie, anglický jazyk


Mgr. Juraj Čúzy

Špeciálny pedagóg, arteterapia, dramatoterapia


Bc. Veronika Feniková

Špeciálny pedagóg, arteterapia, anglický jazyk


Silvia Gratzerová

Asistent pedagóga, stravovanie


Mgr. Rudolf Horváth

Športovo-tenisová príprava našich detí prebieha pod supervíziou Reprezentačného trénera mládeže Mgr. Rudolfa Horvátha.