Prihláška

Údaje o dieťati

Údaje o rodičoch


MATKA

OTEC


Odoslaním dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby predškolskej akadémie Raketka pre rok 2017 podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Nový kontrolný text