Školné

Program "COMFORT": 530 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých aktivít

Starostlivosť v pracovné dni v čase od 7:30 - 17:30 hod.

Program "FLEXIBILITY": 490 Eur/mesiac vrátane stravného a všetkých aktivít

Starostlivosť v pracovné dni v čase od 9:00 - 16:00 hod.

 
V prípade dlhodobej neprítomnosti

Poplatok je pri programoch "Comfort, Flexibility" krátený v prípade dlhšej neprítomnosti /súvisle viac ako 10 pracovných dní/ a to vo výške 15% zo zmluvnej ceny.

 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Platnosť cenníka od 18.11.2017