Športovo-tenisová príprava

Športovo-tenisová príprava prebieha 3-krát do týždňa pod vedením troch športových trénerov, aby sme dosiahli čo najindividuálnejší prístup a možnosť vytvorenia troch skupín detí podľa veku a daností.

Najstaršia skupina detičiek pracuje priamo pod vedením Reprezentačného trénera mládeže Mgr. Rudolfa Horvátha, ktorý je zároveň supervízorom našej Športovo-tenisovej prípravy ako celku.

Informácia

Športovo-tenisová príprava a taktiež potrebná výbava je poskytovaná v cene školného a každé dieťa má uzatvorené aj úrazové poistenie.